Monday, May 1, 2017

पापमुक्त र छुद्रतामुक्त

राजनीतिमुक्त त केही पनि हुँदैन, तर पापमुक्त र छुद्रतामुक्त भने सबै हुनुपर्छ ।
Show more re

No comments:

Post a Comment

धेरै पढिएकाे

पृष्ठ संग्रह