Sunday, May 18, 2014

आँखा नहुने जीव

तिनी जीव वैज्ञानिक थिइन् । एकदिन तिनले सोधिन् 'शिव! भन त, आँखा नहुने जीव कुन हो? '
मैले उत्तर दिएँ 'मान्छे'।
तिनी एकछिन सोचमा परिन् । तर होइन भन्न सकिनन् । शायद तिनी पनि मात्र जीववैज्ञानिकबाट माथि उठीसकेकी थिइन् ।

Saturday, May 10, 2014

...सन्ति सन्तः कियन्तः

मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णाः
त्रिभुवनमुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः।
परगुणपरमाणून्पर्वतीकृत्य नित्यं
निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः॥
Meaning
Full of pious nectar in mind, words and body
Pleasing the Three Worlds by successive obligations
Always making a mountain of smallest of others virtue
By developing it in one's own heart, how many
good people of such kind are there?

धेरै पढिएकाे

पृष्ठ संग्रह