Saturday, May 27, 2006

मन चोर्ने शाकुन्तल

काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला।।
~काव्यहरूमा नाटक मन चोर्ने हुन्छ  नाटकहरूमा मन चोर्ने शाकुन्तल छ ।

Saturday, May 20, 2006

द्वा सुपर्णा

"द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्य-
नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥" ~ ऋग्वेद १-१६४-२०
मैले गरेको समच्छन्द अनुवाद:-
दुईटा चरा राम्रा प्वाँख भा'का थिए
यौटै रूखमा बस्दथे साथी थिए
तिन्मा यौटा पिप्पली फल मीठो
खान्थ्यो आर्को नखाई खुसी रहन्थ्यो ।।
( यहाँ रूख प्रकृति  यी दुई चरा जीव  ब्रह्मका प्रतीक हुन्)
"Two birds of beautiful plumage closely united in friendship reside together in the same tree. One bird eats of the sweet fruits on the tree while the other watches but does not eat."
Here the tree is Prakriti and the birds are Jivatma ( Which enjoys the fruit of action) and Paramatma ( Which just watches).

दुर्जन र सज्जन

मध्याह्न अघिको घामको छाया शुरुमा ठूलो  पछि विस्तारै स्यानो स्यानो हुन्छ भने मध्याह्न पछिको घामको छाया शुरुमा स्यानो  पछि विस्तारै ठूलो ठूलो हुन्छ । दुर्जन  सज्जनसितको मित्रता पनि यिनै घामको छाया जस्तै हुन्छ ।

धेरै पढिएकाे

पृष्ठ संग्रह