Wednesday, August 17, 2016

अशोकवाटिकाका फूलहरू कस्ता थिए?

चित्रः राजा रवि वर्मा
लंका विजय गरी अयोध्या फर्कीसके पछि श्रीरामले हनुमानजीलाई सोध्नुभयो, "अशोकवाटिकाका फूलहरू कस्ता थिए? " । 
"राता थिए प्रभु! " हनुमानजीले उत्तर दिनुभयो । यही प्रश्नमा सीताजीले भन्नुभयो "हैन भगवन्, अशोकवाटिकाका फूलहरू सेता थिए ।" 

यहाँ माता
 सीता र भक्त हनुमान् दुवै गलत थिएनन् । हाम्रा निष्कर्षहरूमा बाहिरी दृष्टिभन्दा पनि आन्तरिक मानसिक अवस्था महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

Monday, August 8, 2016

चेपारे

परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं
वर्जयेत् तादृशं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम् ।।
परोक्षमा खेदो खन्नि  प्रत्यक्षमा चेपारे पार्नि मित्रलाई माथि माथि दुध भएका विषका घैँटालाई जस्तै त्याग गर्नुपर्छ ।

धेरै पढिएकाे

पृष्ठ संग्रह