Saturday, August 8, 2015

सम्पत्तिका गति

दानं भोगो नाशश्च तिस्रो गतय: वित्तस्य । 
यो न ददाति न च भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति ।। 
अर्थ: 
दान, उपभोग  नाश सम्पत्तिका यी ३ परिणाम हुन्छन् । जस्ले आफ्नो धन दान पनि गर्दैन भोग पनि गर्दैन त्यसको तेस्रो गति हुन्छ ।

No comments:

Post a Comment

धेरै पढिएकाे

पृष्ठ संग्रह