Monday, August 8, 2016

चेपारे

परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं
वर्जयेत् तादृशं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम् ।।
परोक्षमा खेदो खन्नि  प्रत्यक्षमा चेपारे पार्नि मित्रलाई माथि माथि दुध भएका विषका घैँटालाई जस्तै त्याग गर्नुपर्छ ।

No comments:

Post a Comment

धेरै पढिएकाे

पृष्ठ संग्रह