Sunday, October 21, 2012

बन्धुको संग

"देश् देश् का बोटुलिन्छन् बुझ तिमि मनले बाटका पाटिमाहाँ
बात् चित् गर्दै रहन्छन् खुसीसित ति सबै बन्धु झैँ राति ताहाँ
प्रातःकाल् भो जसै ता उठीकन ति सबै दश् दिशा लागि जान्छन्
बन्धुको संग यस्तो बुझिकन गुणीले दुःख सुख् एक मान्छन् ll"
-भानुभक्तकृत रामायण, अयोध्याकाण्ड, श्लो ३२
People from several locations meet at the highway guesthouses. They talk happily during the nights, as they were long time friends.
Next very morning they all leave for their respective destinations.
Knowing this fate of all alliances, wisemen remain neutral over joy and sorrow.

No comments:

Post a Comment

धेरै पढिएकाे

पृष्ठ संग्रह