Sunday, December 11, 2016

पत्नी नै घर हो ।


वृक्षमूलेऽपि दयिता यस्य तिष्ठति तद् गृहम् ।
प्रासादोऽपि तया हीन: कान्तार इति निश्चितम् ।।
~महाभारत, शान्तिपर्व १४४।१२
अर्थ:
रूखमुनि पनि यदि पत्नी रहन्छे भने त्यो घर हो । पत्नी नरहेको त दरबार पनि जङ्गलै हो ।

No comments:

Post a Comment

धेरै पढिएकाे

पृष्ठ संग्रह