Tuesday, November 1, 2016

भाईटीका मन्त्र

भाईटीकामा दाजुभाईलाई प्रसाद दिने मन्त्र:
"भ्रातस् तवाऽ-नु(ग्र) जाताऽहं भुक्ष्वापूपादिकं शुभम् ।
प्रीतये यमराजस्य यमुनाया विशेषत:।।"
.
अर्थ: "हे दाई/भाई! यमुनाका तर्फबाट यमराजलाई प्रसन्न बनाउने प्रसाद झैं यो प्रसाद ग्रहण गर्नुहोस् ।"
विशेष: दाजु भए 'तवाऽनु'  भाई भए 'तवाऽग्र' भन्नुपर्छ ।

No comments:

Post a Comment

धेरै पढिएकाे

पृष्ठ संग्रह