Sunday, October 9, 2016

दुर्गासप्तशती

शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च।।४-२४ (दुर्गासप्तशती)
हे देवि! हे आमा! हजुरका शूलले, खड्गले घण्टाको ध्वनिले  धनुषका टंकारले समेत हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्!

No comments:

Post a Comment

धेरै पढिएकाे

पृष्ठ संग्रह