Friday, February 4, 2011

ज्यान पनि पैसा पनि

आज आयुर्वेदका दुई पुराना व्यंग्य प्रस्तुत गर्छु:

१. 'वैद्यानां शारदी माता, पिता च कुसुमाकर:'

अर्थः शरद् ऋतु डाक्टरकी आमा  वसन्त ऋतु डाक्टरका पिता हुन् । ( खूब कमाई हुञ्च भन्नि अर्थ हो ।)

२. वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर!
यमस्तु हरते प्राणान्, वैद्य: प्राणान् धनानि च ।।

अर्थ: "हे डाक्टर साएप्, तपैँलाई नमस्कार छ, तपैँ यमराजका सहोदर दाजु हुनुञ्च, यमराजले त ज्यान मत्रै लिञ्चन्, तपैँले त ज्यानपनि पैसा पनि लिनुञ्च " ।।

No comments:

Post a Comment

धेरै पढिएकाे

पृष्ठ संग्रह